Elektronik nedir?

elektronik nedir

Elektronik nedir? elektrik devrelerinde elektron akışının incelenmesi anlamına gelir. Elektronik kelimesi elektron mekaniğinden gelir ve bu da bir elektronun dışarıdan uygulanan alanların farklı koşulları altında nasıl davrandığını öğrenir. IRE – Radyo Mühendisleri Enstitüsü, elektronun bir tanımını “elektron cihazları ve bunların kullanımıyla ilgilenen bilim ve mühendislik alanı” olarak vermiştir. Günümüzde elektronik mühendisliğinin temelleri, tüm mühendislik dallarında temel konu olmuştur.

Elektronik teknolojisi

Elektronik teknolojisi, son birkaç on yılda muazzam bir ilerleme kaydetti ve günlük hayatımız, elektronik cihazların kullanımını içeriyor. Elektronik hayatımızın her alanında önemli bir rol oynamıştır.

Elektronik ne demek

Elektronik ne demek, gördüğümüz gibi, dünyanın tümü, bir insan tarafından yapılan aygıtların, ağın, sistemlerin, araçların tamamının bir parçası.

Dünya doğal olan pek çok şeyden oluşuyor, ama İnsan da bu dünyayı yaşamak için önemli bir rol oynuyor .

Bu buluşun tüm bunlara ilaveten, dünyadaki en önemli yeniliklerden biri de “Elektronik” dir. Bir elektrik veya yarı iletken üzerinden akım iletimi ile ilgilenen mühendislik dalı, elektronik olarak bilinir.

Basit olarak, elektronik, elektronların (elektrik) akış ve kontrol çalışması ile vakum, gaz ve yarı iletkenler deki davranışları ve etkileri ile bu elektronları kullanan cihazların çalışılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır.

Elektronların bu kontrolü, elektronu direnen, taşıyan, seçen, yönlendiren, değiştiren, saklayan, manipüle eden ve kullanan cihazlar tarafından gerçekleştirilir.

Bir atomdaki çekirdekte bulunan elektrondan türetilen elektronikler. Düzeltme, üretme, dönüştürme, büyütme ve kontrol için kullanılan birçok bileşen ve cihazdan oluşur.

Elektronik dalları:

elektronik nedir
  • Dijital elektronik
  • Analog elektronik
  • Nano elektronik
  • Mikro elektronik
  • Opto elektronik
  • IC
  • Gömülü sistemler
  • Semiconductor

Elektronik, transistörler ve mikroçipler kullanan devreler tasarımı ve yarıiletken, iletken, vakum veya gazdaki elektronların davranışı ve hareketi ile ilgili fizik ve teknolojinin bir dalıdır.

Elektronik nedir kısaca tanımı

Elektronların (elektrik) akış ve kontrol çalışması ile vakum, gaz ve yarı iletkenler deki davranış ve etkilerinin incelenmesi ve bu elektronların kullanıldığı cihazlarla ilgilenen bilim dalıdır. Elektronların bu kontrolü, elektronlara direnen, taşıyan, seçen, yönlendiren, değiştiren, depolayan, manipüle eden ve kullanan cihazlar tarafından gerçekleştirilir.

Elektronik nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön
05079331627